photo

Szkoła Podstawowa
w Łapalicach

Łapalice, ul. Szkolna 2

83-300 Kartuzy



BIP - Strona główna

Dane podstawowe

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:

Numer identyfikacyjny REGON

190392107

Numer NIP

5891781957

Nazwa

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAPALICACH

 

Adres siedziby:

Województwo

POMORSKIE

Powiat

KARTUSKI

Gmina/Dzielnica lub Delegatura

KARTUZY - OBSZAR WIEJSKI

Ulica, miejscowość

UL. SZKOLNA 2 , ŁAPALICE

Poczta

83-300 KARTUZY

 

Pozostałe (udostępnione) dane:

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej

2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Kod i nazwa szczególnej formy prawnej

83 - SZKOŁY PUBLICZNE PODSTAWOWE

Kod i nazwa formy własności

113 - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007

8520Z - SZKOŁY PODSTAWOWE

Data wpisu do rejestru / ewidencji
lub data powstania podmiotu *

1993-01-01

Data rozpoczęcia działalności **

1993-01-01

Organ rejestrowy / ewidencyjny

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Nazwa rejestru / ewidencji

REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny

70781

* Dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON w I etapie jego wdrażania (1975-1976 r.) za datę powstania podmiotu przyjmowano datę wpisu do rejestru REGON.

** Dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON przed 2000 r. data rozpoczęcia działalności jest tożsama z datą powstania podmiotu.

Jednostki lokalne:

PODMIOT NIE POSIADA JEDNOSTEK LOKALNYCH (LUB NIE ZOSTAŁY ZGŁOSZONE)

 

 Źródło: http://www.stat.gov.pl/regon/


Wytworzył:Katarzyna Karwacka2013-03-03
Udostępnił:Katarzyna Sural2013-03-03 09:24:26
Zmodyfikował:Katarzyna Sural2013-03-03 09:26:47
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )